Zvonek pro rodinu Tisk
Středa, 23 Únor 2022 13:25

Služba ZVONEK pro rodinu je určena pro:

  → rodiny s dětmi do 18 let věku nejmladšího dítěte, které jsou v nepříznivé životní situaci
  → rodiče, kteří chtějí navázat kontakt nebo vytvořit podmínky pro návrat dětí do své péče
  → těhotné ženy, které očekávají narození dítěte a jsou ohroženy sociálním vyloučením

Cíle služby:

  • Hlavním cílem služby je předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.
  • podpora klientů při uplatnění jejich zákonných nároků a práv; podpora při vyřizování běžných záležitostí (sociální dávky), při jednání s institucemi a dalšími subjekty
  • podpora při získání nebo udržení stabilního bydlení
  • podpora při získání a udržení stabilního zaměstnání
  • podpora návyků a pravidelného denního režimu směřujícího k udržení na trhu práce
  • podpora rozvoje schopností a dovedností dítěte a vzdělávání
  • podpora při hospodaření s finančními prostředky
  • podpora při získávání a posilování rodičovských kompetencí

Služba je poskytována 5 dní v týdnu, bezplatně ve správním obvodu ORP Trutnov. Trutnov a okolní obce do vzdálenosti 30km. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba obsahuje všechny činnosti dle vyhlášky 505/2006 Sb.

Více informací naleznete na webových stránkách: https://trutnov.charita.cz/jak-pomahame/zvonek-pro-rodinu-sas/