Aktuality ve výplatě Příspěvku na péči od 1.1.2022 Tisk
Úterý, 04 Leden 2022 09:56

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může (dle jejich rozhodnutí) poskytovat osoba blízká (rodina, přátelé, sousedé atd), asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb (Oblastní charita, mobilní hospic, Pečovatelská služba atd.), dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Příspěvek na péči může být poskytován od 1 roku života dítěte. (U mladšího dítěte o něj žádat nelze!). Je vyplácen každý měsíc dle přiznaného stupně závislosti.

Stupně příspěvku na péči:

 • I.stupeň (lehká závislost)
 • II.stupeň (středně těžká závislost)
 • III.stupeň (těžká závislost)
 • IV. stupeň (úplná závislost)

(Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je takový zdravotní stav, který trvá nebo má trvat déle než 1 rok. Jedná se o stav, který omezuje schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Člověk je tak závislý na pomoci druhé osoby a potřebuje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.)

 

Postup pro získání PnP

 1. Vyplnit žádost - žádost je dostupná na web stránkách ministerstva práce a sociálních věcí: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby nebo je možné si ji vyžádat fyzicky na jakékoliv pobočce Úřadu práce v ČR.
 2. Vyplněnou žádost zaslat nebo osobně donést na Úřad práce.
 3. Úřad práce Vás bude písemně informovat o zahájení řízení.
 4. Úřad práce Vás vyzve, abyste se dostavili ke svému praktickému lékaři, který vyplní (společně s Vámi) dotazník pro posudkovou komisi Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).
 5. Vyplněný dotazník lékař zašle zpět na Okresní zprávu sociálního zabezpečení
 6. OSSZ Vaši žádost s vyplněným dotazníkem od lékaře předloží k posouzení komisi, jenž rozhodne o přiznání či nepřiznání příspěvku na péči. Určí stupeň závislosti na druhé osobě a stanový stupeň příspěvku na péči.
 7. Hotové rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči a určení jeho stupně Vám zašle k Vašim rukám Úřad práce, který dávku každý měsíc vyplácí. Vy samotní si poté určíte způsob zasílání finančních prostředků: složenkou nebo na Váš účet.
 8. Při přiznání jakéhokoliv stupně (I.-VI.) příspěvku na péči si Vy vyberete (dle svého zvážení), jakou službu si za dané finanční prostředky nasmlouváte a budete hradit. Tzn. S čím potřebujete pomoci a kdo by Vám mohl pomoci s věcmi, které již sami nezvládáte (např. nákup, úklid, odvoz k lékaři, dovoz stravy, pobyt v zařízení atd.)

Od 1.1.2022 došlo k navýšení vyplácených finančních prostředků pro III. a IV. stupeň příspěvku na péči a sjednocení vyplácených částek, které se již nerozdělují dle prostředí, kde je osobě poskytována péče. Od 1.1.2022 již tedy nezáleží na tom, zda je člověk umístěn v zařízení nebo žije v domácím prostředí:

 

Od 1.1.2022 jsou pro osoby od 1 – 18 let stanoveny tyto částky:

I.stupeň příspěvku na péči (lehká závislost):                             3 300,-Kč     

II.stupeň příspěvku a péči (středně těžká závislost):               6 600,-Kč

III.stupeň příspěvku a péči (středně těžká závislost):              13 900,-Kč  

IV.stupeň příspěvku a péči (úplná závislost):                            19 200,-Kč

 

 

Od 1.1.2022 jsou pro osoby od 18 let stanoveny tyto částky:

I.stupeň příspěvku na péči (lehká závislost):                             880,-Kč        

II.stupeň příspěvku a péči (středně těžká závislost):               4 400,-Kč

III.stupeň příspěvku a péči (středně těžká závislost):              12 800,-Kč

IV.stupeň příspěvku a péči (úplná závislost):                            19 200,-Kč