Úvod Sociální záležitosti Jak požádat o sociální byt v praxi? Co všechno je k žádosti potřeba dodat?
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
Jak požádat o sociální byt v praxi? Co všechno je k žádosti potřeba dodat? PDF Tisk Email
Pátek, 11 Září 2020 06:46
  1. Telefonicky nebo osobně kontaktovat sociální pracovnici při MěÚ ve Svobodě nad Úpou. Domluvit si termín osobní schůzky. Kontakt na soc. pracovnici: 499 871 105, 734 310 989 nebo prostřednictvím emailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  2. Na osobní schůzku sebou donést: Občanský průkaz. Doklady o všech svých příjmech za posledních 12 měsíců!! Aktuální nájemní smlouvu nebo doklad o tom, že jste vlastníkem bytu nebo domu. Doklady o všech dávkách, které jste za posledních 12 měsíců pobírali. Zbývající dokumenty budou záležet na Vaší osobní situaci. Vše, co bude potřeba ještě doložit, se domluvíte na osobní schůzce se sociální pracovnicí.
  3. Na schůzce se sociální pracovnicí Vám bude vysvětlena aktuální problematika sociálních bytů. Podmínky zařazení Vaší žádosti do pořadníku žadatelů. Sociální pracovnice Vám vysvětlí základní podmínky bydlení v sociálních bytech. Seznámí Vás se všemi dokumenty, které budou potřeba vyplnit. Sdělí navazující postup.
  4. Po dodání všech potřebných dokladů, vyplnění žádosti a podepsání veškerých podkladů se s Vámi sociální pracovnice domluví na sociálním šetření ve Vaší domácnosti, kde bude ověřen skutečný stav Vašeho aktuálního bydlení.
  5. Poté bude Vaše žádost obodována a v případě splnění všech stanovených podmínek bude Vaše žádost zařazena do pořadníku žadatelů. O této skutečnosti budete písemně informováni.
  6. V případě uvolnění některých ze sociálních bytů budou vyhodnoceny všechny žádosti v pořadníku. Zejména se bude brát v potaz aktuálnost Vaší sociální a bytové nouze, schopnost úhrad daného bytu atd. (viz. Pravidla pro přidělování a užívání bytů - Pravidla orgánů města č.1/2020)
  7. Pokud bude Vaše žádost vyhodnocena jako ta, která by byla vhodná pro daný volný byt, budete písemně a telefonicky osloveni, abyste se dostavili na MěÚ. Zde budete mít možnost se sociální pracovnicí zvážit, jestli Váš zájem stále trvá atd.
  8. Sociální pracovnice předloží RM doporučení na obsazení daného volného bytu. RM vydá rozhodnutí. O výsledku budete informováni písemně i ústně. Následně s Vámi bude domluven termín sepsání nájemní smlouvy a vysvětleny další detaily postupu užívání sociálního bytu.

Základem bydlení v sociálních bytech je spolupráce se sociální pracovnicí. Jedná se zejména o podporu každého klienta v takové míře, aby byl dotyčný schopen se osamostatnit, zajistit si pravidelné příjmy, získat zaměstnání, naučil se hradit pravidelné platby spojené s bydlením, komunikoval s případnými věřiteli, dodržoval splátkové kalendáře, naučil se hospodařit se svými dostupnými finančními prostředky, navázal vztahy se svou rodinou, seznámil se s přijatelnými možnostmi využití svého volného času, v případě potřeby vyhledal odbornou zdravotní péči a dokázal se začlenit  do běžné společnosti.