Úvod Sociální záležitosti
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
Sociální záležitosti
Úřady práce - výplaty dávek MOP Covid 19 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 25 Listopad 2021 14:50

Dovoluji si Vám zveřejnit metodiku určenou Úřadům práce k vyplácení dávky MOP COVID 19. V této metodice najdete přesné podmínky nároku a možnost četnosti využívání dané dávky

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Metodika MOP 2_COVID 19 listopad 2021.pdf)Metodika MOP 2_COVID 19 listopad 2021.pdf[ ]300 Kb25.11.2021 14:50
 
Růst cen energií PDF Tisk Email
Středa, 10 Listopad 2021 14:34

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií. 


Více informací naleznet v přiloženém souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Tisková zpráva MPSV.pdf)Tisková zpráva MPSV.pdf[ ]218 Kb10.11.2021 14:35
 
Exekuce a milostivé léto PDF Tisk Email
Pátek, 24 Září 2021 06:53

Od 28.října 2021 odstartuje tříměsíční období pro takzvané milostivé léto. Lidé budou moct vymazat své „veřejnoprávní“ dluhy tím, že zaplatí jistinu a k tomu zhruba 908,30 Kč (750Kč + DPH) na náklady exekuce!!!

Co je veřejnoprávní dluh? Tzn. dluh fyzické osoby vůči: 

Celý článek...
 
Centrum pro Integraci osob se zdravotním postižením PDF Tisk Email
Úterý, 17 Srpen 2021 16:33

Dovoluji si Vám představit aktuální nabídku služeb Centra pro Integraci osob se zdravotním postižením, které má pobočku i v nedalekém Trutnově. Podrobnou nabídku služeb najdete na níže přiložených letácích centra.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Leták pro tisk logo.2021.pdf)Leták pro tisk logo.2021.pdf[ ]305 Kb17.8.2021 16:36
Stáhnout tento soubor (Euroklíč pomáhá 2021.pdf)Euroklíč pomáhá 2021.pdf[ ]183 Kb17.8.2021 16:36
Stáhnout tento soubor (CIOZP 2021.pdf)CIOZP 2021.pdf[ ]177 Kb17.8.2021 16:36
 
Občanská poradna a její nabídka služeb PDF Tisk Email
Pondělí, 26 Červenec 2021 07:50

Více informací naleznete v přiložených souborech.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Poradna OP 2021.pdf)Poradna OP 2021.pdf[ ]733 Kb26.7.2021 07:51
Stáhnout tento soubor (Leták OP 2021 oblasti.pdf)Leták OP 2021 oblasti.pdf[ ]703 Kb26.7.2021 07:51
 
TELEFONNÍ KRIZOVÁ POMOC CDZ RIAPS PDF Tisk Email
Úterý, 29 Červen 2021 08:38

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov v tomto roce rozšířilo své služby o Telefonickou krizovou pomoc. Jedná se o sociální službu registrovanou dle zákona č. 108/2006 Sb. Cílem této služby je pomoci klientovi prostřednictvím telefonického rozhovoru s vyškoleným pracovníkem vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory v rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé situace a předcházet dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví a života. Velkou výhodou této služby je úzká návaznost na další sociální a zdravotní služby poskytované v CDZ. 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Leták_TKP_.pdf)Leták_TKP_.pdf[ ]1516 Kb29.6.2021 08:40
Stáhnout tento soubor (vizitka_krizová_linka_CDZ.pdf)vizitka_krizová_linka_CDZ.pdf[ ]25 Kb29.6.2021 08:39
Celý článek...
 
Novela zákona č.329/2011- Informace č.59 – Změny u prodloužení platnosti průkazu ZTP, ZTP/P PDF Tisk Email
Pondělí, 07 Červen 2021 14:37

Vážení přátelé,

v průběhu mnoha měsíců jsme vás informovali o projednávání novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, který byl podán poslaneckou iniciativou, a to především panem poslancem Vítem Kaňkovským. Novela byla konečně, již definitivně, schválena v tomto týdnu, kdy Poslanecká sněmovna hlasovala o výše zmíněném zákonu, protože Senát zákon vrátil s některými připomínkami. Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním stanovisku, to znamená, že návrhy, které navrhl Senát, Poslanecká sněmovna neakceptovala, i když se týkaly problémů lidí s poruchou autistického spektra.

Co se tedy ve zkratce novelou zákona mění? Stěžejní a pro osoby se zdravotním postižením asi nejzajímavější změnou bude úprava týkající se průkazů ZTP, ZTP/P. Nejdůležitější změnou je zpřesnění, že Úřad práce ČR musí vždy vyžadovat posudek posudkového lékaře OSSZ jen při rozhodování o samotném nároku žadatele na vydání průkazu. Tento nárok se totiž odvíjí od zdravotního postižení žadatele. V ostatních případech však nemusí být vždy posudek nutně proveden.

Novou úpravou je tedy především přesně stanoveno, že krajská pobočka Úřadu práce ČR předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení žádost k posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele o tento průkaz pouze pro účely řízení o přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. A naopak, v případě, kdy krajská pobočka Úřadu práce ČR nerozhoduje o samotném nároku na průkaz, nýbrž pouze o vystavení průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny kdy nárok zůstává v platnosti a tudíž trvá, nová zákonná úprava výslovně zakazuje Úřadu práce žádost o vystavení průkazu postoupit k posouzení posudkovému lékaři OSSZ. Není tedy na úvaze Úřadu práce, zda tak učiní nebo ne. Z aktuální praxe totiž vyplynulo, že na základě nejasnosti původního ustanovení zakotveného v zákoně v některých případech Úřad práce zbytečně požádal posudkového lékaře OSSZ o posouzení zdravotního stavu žadatele. A to i v případech, kdy k tomu nebyl vůbec žádný důvod. Tedy když nárok na průkaz stále trval. Tím nyní dochází k odstranění nejasnosti a k výraznému zrychlení prodlužování platnosti průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny (plastové kartičky). Toto ustanovení nikterak nezasahuje do platnosti samotného nároku na průkaz.

Navíc byl podle zákona Úřad práce běžně povinen zbytečně žádat posudkového lékaře OSSZ o posouzení zdravotního stavu žadatele i v některých případech, kdy platnost nároku žadatele na základě jeho časového omezení skončila, ačkoli bylo předem zcela jasné, že u těchto postižení se v průběhu času zdravotní stav zlepšit absolutně nemohl. Kdy zdravotní postižení zůstává zcela neměnné, nebo má spíše tendenci se s postupem času dále horšit. Tímto postupem pak byla některá řízení o vystavení průkazu rovněž zcela zbytečně a neúměrně prodlužována.

Celý článek...
 
Půjčovna kompenzačních pomůcek Život bez bariér, z.ú. Nová Paka nabízí své služby PDF Tisk Email
Pátek, 21 Květen 2021 07:01

Léčit se, rehabilitovat v domácím prostředí, mít kolem sebe rodinu je velmi důležité pro zlepšení zdravotního a psychického stavu seniorů, lidí po úrazu nebolidí se zdravotním postižením. Polohovací elektrické postele, invalidní vozíky, chodítka, motomedy, schodolezy, zvedáky, koupelnové programy a veškeré další druhy kompenzačních pomůcek lze zapůjčit v rozsáhle půjčovně v Nové Pace. Život bez bariér, z. ú tyto pomůcky nabízí, zároveň může zajistit svoz i odvoz vlastní dopravou přímo do místa bydliště zájemce. Půjčovna v Nové Pace je v provozu již 15 let,má k dispozici více než 190 různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek. Výhodou je možnost profesionálního poradenství všem, kteří mají o pomůcku zájem. To znamená, že koordinátor půjčovny vybere spolu se zájemcem vhodnou kompenzační pomůcku, zaškolí,jak ji používat, zajistí případný odvoz do místa bydliště včetně montáže či demontáže při odvozu. Novinkoupro rok 2021 jsou i tzv. balíčky, které obsahují základní pomůcky při péči, kterými jsou pleny různých velikostí, ochranné pomůcky a další hygienické vybavení. Mnohdy z hospitalizace je propuštěn pacient do domácí péče a rodina, než si zakoupí potřebné vlastní vybavení ocenímít tento balíček k dispozici .

Půjčovna se nachází v Královéhradeckém kraji, v Nové Pace, Opolského 165 v areálu bývalého kláštera. Pomůcky lze zapůjčit do všech míst v ČR. Na www.zbb.cz jsou aktualizovány informace týkající se půjčovny.  K dispozici jsou téměř všechny pomůcky i drobnosti, které zajistí mobilitu, soběstačnost, komfort pro všechny, kteří musí trávit na lůžku většinu dne. Ceník zápůjček je zveřejněn na našich webových stránkách včetně kontaktu na koordinátora půjčovny. V současné době je velmi důležité zajistit těm o které pečujeme v domácnosti ty nejlepší podmínky. To je základ pro psychickou pohodu a zlepšení zdravotního stavu.

Na tuto službu navazuje bezplatná služba sociálního poradenství. Pracovníci mohou poskytnout důležité informace v oblasti, jak a kde vybavit příspěvky pro osoby se zdravotním postižením. K dispozici je i nová brožura pod názvem „Rady pro začátečníky“. Informace se týkají vybavení příspěvků na péči, invalidní důchod, příspěvek na mobilitu, průkaz ZTP, získání finančních příspěvků na zajištění pomůcek, úpravu bezbariérovosti v domácnosti a mnohé další rady. Mnozí tento publikační materiál ocení a rychleji se mohou orientovat. Někteří potřebují pomoc s vybavením poukazu na získání vlastní kompenzační pomůcky, jiní potřebují poradit, jak konkrétně zajistit bezbariérový přístup do domu nebo jak upravit domácnost pro člena rodiny, který se pohybuje na invalidním vozíku. Díky dlouholetým zkušenostem umíme tyto drahocenné rady předat.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Kompenzační pomůcky - letak.pdf)Kompenzační pomůcky - letak.pdf[ ]315 Kb21.5.2021 07:07
Stáhnout tento soubor (Kompenzační pomůcky - info.pdf)Kompenzační pomůcky - info.pdf[ ]304 Kb21.5.2021 07:03
 
Možnost využití Vašeho oblečení, které již nenosíte PDF Tisk Email
Středa, 12 Květen 2021 07:58

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (PLAKAT - příjem i výdej.pdf)PLAKAT - příjem i výdej.pdf[ ]381 Kb12.5.2021 07:59
 
Očkování pro pečující PDF Tisk Email
Pondělí, 03 Květen 2021 06:46

Od 3.5. do 15.6.2021 mohou pečující získat kód na očkování proti nemoci COVID 19! Jak je možné o kód požádat? Podrobný návod najdete v níže přiložených letácích.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (leták - očkování osob pečujících.pdf)leták - očkování osob pečujících.pdf[ ]291 Kb3.5.2021 06:49
Stáhnout tento soubor (UP-letak-A4-kody-pecujicii-kancl-tisk.pdf)UP-letak-A4-kody-pecujicii-kancl-tisk.pdf[ ]739 Kb3.5.2021 06:49
 
Ošetřovné 2021: Kdo na něj má v současnosti nárok? Aktuality k 11.3.2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 11 Březen 2021 12:43

Jak na svém webu informovala Česká správa sociálního zabezpečení, rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavření vzdělávacího zařízení. Pro rodiče, kteří pečují o dítě z důvodu uzavření školy, se od 1. března 2021 nic nemění a stále mají nárok na tzv. krizové ošetřovné. Od minulého pondělí si jej však mohou nárokovat také rodiče prvňáčků, druháků a dětí v mateřských školách. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je minimálně 400 korun za den. O peníze za březen však mohou lidé žádat nejdříve po jeho skončení. 

 
Nabídka Centra duševního zdraví RIAPS Trutnov PDF Tisk Email
Úterý, 09 Březen 2021 14:48

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov v tomto roce rozšířilo své služby o Telefonickou krizovou pomoc. Jedná se o sociální službu registrovanou dle zákona č. 108/2006 Sb. Cílem této služby je pomoci klientovi prostřednictvím telefonického rozhovoru s vyškoleným pracovníkem vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory v rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé situace a předcházet dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví a života. Velkou výhodou této služby je úzká návaznost na další sociální a zdravotní služby poskytované v CDZ.

A jak konkrétně služba funguje?

Služba je tu pro Vás nepřetržitě 24 hodin denně.  Jsme připraveni Vám naslouchat, poskytnout informace, hledat společně s Vámi cestu, jak nepříznivou situaci zvládnout. Můžete se na nás obrátit například pokud: Prožíváte složitou situaci a potřebujete si o tom promluvit? Máte obavy o své duševní zdraví? Trpíte duševním onemocněním a potřebujete se zeptat? Trápí Vás úzkost, smutek, zažíváte něco, s čím si nevíte rady? Potřebujete o své složité situaci s někým mluvit?  Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci najít cestu k druhým? Pečujete o duševně nemocného a potřebovali byste si o tom promluvit? Potřebujete pro řešení své situace informace? Potřebujete pomoci se zprostředkováním nějaké služby? Pokud budete souhlasit, pomůžeme Vám i zprostředkovat potřebnou pomoc. Váš věk ani místo, odkud voláte, není rozhodující. Budeme rádi, pokud budeme vědět, s kým mluvíme, není to ale podmínkou. Službu můžete čerpat i zcela anonymně nebo si např. určit nějakou přezdívku, kterou budeme užívat.  

Pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. To znamená, že bez Vašeho souhlasu nebudou žádné informace z rozhovoru s Vámi s nikým dalším sdílet.  Výjimku tvoří situace, ve kterých jsou ze zákona povinni jednat.

Služba je poskytována zdarma. Volající hradí běžnou cenu telefonního hovoru.  Pokud Vám finanční situace brání v tom, abyste mohli čerpat službu, upozorněte pracovníka a požádejte ho, aby Vám zavolal zpět. Maximální doba 1 hovoru je 60 minut.  Službu můžete využít opakovaně, pokud je to nezbytné.  

Krizová linka CDZ: 702 256 762

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Leták TKP.pdf)Leták TKP.pdf[ ]1514 Kb9.3.2021 14:48
 
Sčítání lidu 2021 – Vyplnění národnosti PDF Tisk Email
Středa, 03 Březen 2021 14:09

Více informací naleznete v příloze.

 
Aktualita z MPSV březen 2021 – MOP COVID 19 PDF Tisk Email
Středa, 03 Březen 2021 13:47

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo dne 25.2.2021 sdělení ohledně jednorázového příspěvku MOP (Mimořádná okamžitá pomoc), o který je možné žádat na Úřadu práce v Trutnově.

Aktuálně je možné o tuto dávku žádat v souvislosti s mimořádnou událostí, ke které došlo v důsledku výskytu onemocnění COVID 19. Tato dávka slouží na pokrytí základních životních potřeb včetně zajištění roušek či respirátorů.

Citace ze sdělení MPSV:

MOP COVID 19 se doporučuje uznat na náklady spojené s nákupem ochranných prostředků dýchacích cest ve výši 500 Kč na osobu na jeden měsíc.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (UP-letak-MOP.pdf)UP-letak-MOP.pdf[ ]1562 Kb3.3.2021 13:48
 
Co si představit pod pojmem OČKOVÁNÍ? PDF Tisk Email
Čtvrtek, 04 Únor 2021 10:54

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (očkování - co to znamená.pdf)očkování - co to znamená.pdf[ ]131 Kb4.2.2021 10:54
 
Aktuální informace Leden 2021 PDF Tisk Email
Středa, 27 Leden 2021 10:43

Milí spoluobčané, 

v případě potřeby, můžete nahlédnout na webovou stránku Ministerstva práce a sociálních věcí Průvodce (mpsv.cz), kde jsou aktuálně k dohledání různé oblasti, o kterých v období nouzového stavu můžete mít právě vy také zájem. Jedná se zejména o informace ohledně:

  • Ošetřovného pro rodiče dětí, které jsou na distanční výuce (formuláře, podání, kam vše odeslat, doba vyúčtování atd.)
  • Dávky HN a SSP v nouzovém stavu (žádosti, formuláře, podání atd)
  • Informace pro OSVČ a další.  


Dále si Vám zde dovoluji přidat webové stránky ČSSZ. I tato instituce nabízí veškeré novinky k aktuálnímu stavu v ČR a to na: Úvod - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Stejně tak Úřad práce, který se zabývá zejména problematikou dávek HN a SSP a to na : Úřad práce ČR (uradprace.cz) 

Shrnutí o dávkách HN + SSP a možnosti podání žádostí najdete v přiložených letácích úřadu práce.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (UP-dokladani-prijmů.pdf)UP-dokladani-prijmů.pdf[ ]1580 Kb27.1.2021 10:46
Stáhnout tento soubor (UP-letak-MOP.pdf)UP-letak-MOP.pdf[ ]1562 Kb27.1.2021 10:46
 
Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou, s. p., znovu umožňuje pouze po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. PDF Tisk Email
Čtvrtek, 19 Listopad 2020 13:50

Vzhledem k přijatým krizovým opatřením vyhlášeným vládou České republiky v době epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 se v období, na které je z tohoto důvodu vyhlášen nouzový stav, mimořádně umožňuje, aby osoby staršího věku a osoby s oslabenou imunitou měly možnost účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží tento formulář, který musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem. Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce.

Plná moc je určena pouze k převzetí splátky (případně již dříve uložených nevyzvednutých splátek) důchodu zmocnitele vypláceného v hotovosti prostřednictvím Důchodové služby České pošty, s. p., 
v pravidelných měsíčních termínech. 

Česká pošta, s. p., při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů uvedených na tomto formuláři. Podpis zmocněnce potvrzující převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu porovná s podpisovým vzorem na občanském průkazu. 

Plná moc platí jednorázově pro konkrétní splátku důchodu / splátky důchodů a po vyplacení důchodu zmocnitele se stává součástí archivované části výplatního dokladu / výplatních dokladů. V případě důchodů vyplacených tímto způsobem poskytne Česká pošta, s. p., při vyžádání výplatního dokladu České správě sociálního zabezpečení spolu s tímto dokladem i plnou moc, na základě které byl důchod vyplacen.

Česká pošta, s. p., umožní výplaty důchodů zmocnitelů na podkladě takovéto správně vyplněné plné moci nejpozději od 5. 11. 2020.

 
Pomoc pro neslyšící seniory formou videohovoru PDF Tisk Email
Středa, 18 Listopad 2020 12:44

 
Pomoc pro samoživitele PDF Tisk Email
Pondělí, 16 Listopad 2020 13:23

Podrobné informace naleznete na níže uvedených webových stránkách: https://www.pomahamedetem.cz/projekt-3x3/

 
Změny u příspěvku na bydlení a přídavku na dítě ve 4. čtvrtletí PDF Tisk Email
Úterý, 03 Listopad 2020 13:35

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (UP-letak-dokladani-prijmu-A4-kancl-tisk-rijen.pdf)UP-letak-dokladani-prijmu-A4-kancl-tisk-rijen.pdf[ ]2279 Kb3.11.2020 13:36
 
Nabídka skautů v době nouzového stavu PDF Tisk Email
Úterý, 27 Říjen 2020 12:12

Linka seniorů, organizace Elpida, opět spojuje své síly s organizací Junák – český skaut. Pracovníci Linky budou telefonicky na čísle 800 200 007 přijímat poptávky od seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se budou moci díky jednoduché webové aplikaci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí. Více informací naleznete v přiložených souborech.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (ELPIDA+SKAUT(3).jpg)ELPIDA+SKAUT(3).jpg[ ]1649 Kb27.10.2020 12:13
Stáhnout tento soubor (TZ_Skautska_pomoc_lince_senioru_16_10_2020.pdf)TZ_Skautska_pomoc_lince_senioru_16_10_2020.pdf[ ]149 Kb27.10.2020 12:13
 
Strana 1 z 2