Úvod Sociální bydlení Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů včetně příloh
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů včetně příloh PDF Tisk Email
Středa, 29 Červenec 2020 06:52

V příloze naleznete Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů v čp. 473 na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou (dále jen "Pravidla"), které schválila Rada města formou Opatření orgánů města č. 1/2020 dne 13.7.2020 usnesením číslo RM/444/33/2020 písm. a). Kromě znění Pravidel zde najdete všechny přílohy č. 1 - 6 těchto Pravidel, mimo jiné i žádost o přidělení bytu. V současné době jsou byty těsně před dokončením, přidělování bytů předpokládáme nejdříve od října 2020. Máte-li zájem o podrobné informace ve věci zájmu o přidělení bytu (sdělení podmínek a prověření vaší konkrétní sociální situace, tj. zda spadáte do cílové skupiny a splňujete další podmínky, případně pak zařazení do Pořadníku atd.), prosím zastavte se přímo u nás na radnici a kontaktujte naši sociální pracovnici paní Ivu Jaklovou, DiS. (kancelář první patro MěÚ ve Svobodě nad Úpou).

V rámci bodového hodnocení podaných žádostí o přidělení sociálního bytu bude jedním ze základních bodovaných kritérií místo trvalého pobytu žadatele v tom smyslu, že sociální byty jsou primárně určeny občanům s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou, následně pak občanům s trvalým pobytem v rámci území pověřeného obecního úřadu (spádové území obcí Horní Maršov, Janské Lázně, Malá Úpa a Pec pod Sněžkou), následně občanům s trvalým pobytem na území sousední obce Mladé Buky a v poslední řadě pak všem ostatním občanům v bytové nouzi.