Úvod Projekty Bezpečná pěší doprava ve Svobodě
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
IROP chodníky
Projekt „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“ PDF Tisk Email
Pátek, 29 Duben 2016 08:55

loga_EU_chodniky

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, byla dne 28.4.2016 podána žádost o dotaci na akci „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“.Předmětem projektu je modernizace chodníků podél silnice II. třídy (II/296) - řešený úsek má celkovou délku cca 3,7 km.

Hlavním cílem je zajistit bezpečný pohyb pěších podél páteřní silnice města, která spojuje vnitřní část města s jeho okrajovými částmi. Projekt umožní pěším bezpečný a bezbariérový pohyb po rekonstruovaném chodníku do centra města na terminál veřejné hromadné dopravy (bus a železnice). Současně umožní pěším bezpečný a bezbariérový přístup k zastávkám autobusové dopravy. Zásadním problémem, který bude realizací projektu odstraněn, je nekvalitní a tím pádem nedostatečná kvalita komunikací pro pěší v této pro město důležité lokalitě. S tím bezprostředně souvisí nedostatečná bezpečnost účastníků dopravy, tj. v tomto případě především chodců, ale také řidičů motorových prostředků, kteří do styku s chodci při běžném provozu přicházejí.

Realizace projektu zajistí zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravy. Pěší se budou moci bezpečně a bezbariérově pohybovat po zmodernizovaných úsecích a budou se tak moci bezpečně přepravovat za jejich specifickým účelem, tj. buď za vzděláním, prací, nebo službami. Přínosy jsou z tohoto pohledu aktuální pro všechny identifikované cílové skupiny. Všechny budované komunikace jsou přizpůsobeny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a současně odpovídají bezbariérové úpravě, tj. splňují požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vzhledem ke skutečnosti, že se po těchto komunikacích pohybují především místní obyvatelé při cestách za vzděláním, službami, prací apod., je jejich provedení v úpravě "bezbariérové" naprosto klíčové pro život města jako takového. V případě přidělení dotačních prostředků je realizace akce plánována v průběhu roku 2017.