Nový odpadový systém od 1.11.2021 Tisk
Středa, 15 Září 2021 12:18
Zastupitelstvo města schválilo dne 13.9.2021 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Vyhláška bude platit od 1. listopadu 2021 a najdete ji v příloze.