Úvod Nálezy
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Rekonstrukce č.p. 473

DPS Svoboda nad Úpou - pořízení automobilu

Nálezy PDF Tisk Email
Čtvrtek, 16 Leden 2014 17:00

Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten, kdo najde ztracenou věc je povinen ji vydat vlastníkovi nebo oznámit nález obci, na jejímž území byl nalezen. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Nálezy odevzdané do 31.12.2013 upravuje starý občanský zákoník č. 40/1964 Sb., podle kterého když se vlastník nepřihlásí o nalezenou věc do 6 měsíců od odevzdání, připadne do vlastnictví obce po uplynutí této lhůty.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle nového občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají příslušnému odboru.

Pověřeným pracovníkem pro agendu Ztráty a nálezy je:

paní Bc. Ilona Vaňousová – 499 871 105, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

v případě nepřítomnosti paní Vaňousové:

paní Marta Vlčková – 499 871 921, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Seznam nálezů nacházejících se na MÚ Svoboda nad Úpou najdete v příloze tohoto článku.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Seznam nalezených věcí k 20.5.2021.pdf)Seznam nalezených věcí k 28.4.2021[ ]174 Kb20.5.2021 12:31