Bankovní spojení Tisk

Základní běžný účet (ZBÚ) vedený u ČS, a.s.

  • 1303700359/0800

Základní běžný účet (ZBÚ) vedený u ČSOB, a.s.

  • 183523479/0300

Základní běžný účet (ZBÚ) vedený u České národní banky

  • 94 - 2824601/0710

 

Poplatek za odpad:

  • 1303700359/0800 nebo 183523479/0300
  • var. symbol: sdělí správce poplatku (Mgr. Schön - 499 871 145)

 

Ostatní místní poplatky:

  • 1303700359/0800 nebo 183523479/0300
  • var. symbol: sdělí správce poplatku (Mgr. Schön - 499 871 145)

 

Nájemné v městských bytech:

  • 1304445329/0800
  • var. symbol: číslo popisné domu