Úvod Kontakty
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
Základní informace o městském úřadu
Zveřejnění kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů PDF Tisk Email

dle čl. 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zveřejňujeme pro následující:

Správce:

- Město Svoboda nad Úpou, se sídlem nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ: 00278335,

- Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, se sídlem Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 750 17 032

- Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, se sídlem Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 492 90 738

kontakt na pověřence: JUDr. Ing. Martina Nyklová, Ph.D., telefon 603 384 456, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Informační povinnost správce.pdf)Informační povinnost správce[ ]146 Kb24.9.2018 11:21
 
Adresa městského úřadu PDF Tisk Email

náměstí Svornosti 474

542 24   Svoboda nad Úpou

telefon: 499 871 105 (ústředna)

fax: 499 871 129

ePodatelna:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

datová schránka: z8dbqhm

 
Otevírací doba a stanovené úřední hodiny Městského úřadu PDF Tisk Email

Městský úřad ve Svobodě nad Úpou má otevírací dobu a stanovené úřední hodiny takto:

den v týdnu Otevírací doba úřední hodiny
dopoledne odpoledne
pondělí 8,00 - 11,30 12,00 - 17,00 ANO
úterý ZAVŘENO ZAVŘENO
středa 8,00 - 11,30 12,00 - 17,00 ANO
čtvrtek 8,00 - 11,30 12,00 - 15,30
pátek 8,00 - 11,30 12,00 - 12,30
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Otevírací hodiny radnice.pdf)MěÚ - otevírací doba a stanovené úřední hodiny[ ]223 Kb9.6.2021 08:19
 
Bankovní spojení PDF Tisk Email

Základní běžný účet (ZBÚ) vedený u ČS, a.s.

 • 1303700359/0800

Základní běžný účet (ZBÚ) vedený u ČSOB, a.s.

 • 183523479/0300

Základní běžný účet (ZBÚ) vedený u České národní banky

 • 94 - 2824601/0710

 

Poplatek za odpad:

 • 1303700359/0800 nebo 183523479/0300
 • var. symbol: sdělí správce poplatku (Romana Půlpánová - 499 871 105)

 

Ostatní místní poplatky:

 • 1303700359/0800 nebo 183523479/0300
 • var. symbol: sdělí správce poplatku (Romana Půlpánová - 499 871 105)

 

Nájemné v městských bytech:

 • 1304445329/0800
 • var. symbol: číslo popisné domu
 
Organizační struktura PDF Tisk Email

 

 

Starosta města 
 
 Mgr. Petr Týfa
 tel: +420 499 871 074
 mobil: 734 609 762
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Tajemnice městského úřadu
 
 Ing. Ivana Balcarová
 tel: +420 499 871 197
 mobil: 731 479 260
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Vedoucí hospodářsko - správního odboru (majetkoprávní agenda, odpadové hospodářství)
 
 Mgr. Petr Schön
 tel: +420 499 871 921
 mobil: 731 716 387
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Referent HSO II 
(vedení technické čety, provozně - technický pracovník města)
 
 Ing. Petra Tomečková
 tel: +420 499 871 921
 mobil: 739 008 476
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Referent HSO III (správa místních poplatků, Czech POINT)
 
 Bc. Romana Půlpánová
 tel: +420 499 871 105
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Referent HSO I
(stavební úřad pro obce Svoboda nad Úpou a Malá Úpa)
 
 Ing. Jitka Putalová
 tel: +420 499 871 145
 mobil: 733 130 145
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Účetní I (komplexní vedení účetnictví)
 
 Alena Dvořáčková
 tel: +420 499 871 105    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript     
 

Referent HSO III
 
 Renata Humňalová
 tel: +420 499 871 921
 mobil: 739 699 139
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Sociální pracovnice (sociální práce, opatrovnictví, OSPOD, žádosti do DPS)
 
 Iva Jaklová, DiS.
 tel: +420 499 871 105
 mobil: 734 310 989
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Správní referent (podatelna a výpravna, matrika, evidence obyvatel, pokladna)
  
 Bc. Ilona Strakošová
 tel: +420 499 871 105
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

 

Technická četa města 
 Vilém Kaňka
 mobil: 734 151 956
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
 Miloš Reil - mobil: 604 210 652
 Lukáš Bažant - mobil: 734151957

 
ePodatelna PDF Tisk Email
Pátek, 10 Červenec 2009 01:00

Dle §3 nařízení vlády 495 ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů vydává MěÚ Svoboda nad Úpou informace potřebné k doručování datových zpráv:


Elektronická adresa elektronické podatelny:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu.


E-podatelna Městského úřadu Svoboda nad Úpou je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. I.CA). Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.

 1. Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech: HTM, *.HTML, *.TXT, *.RTF, *.PDF, *.DOC, *.DOCX, *.XLS, *.XLSX, *.GIF, *.BMP, *.JPG, *.FO, *.ZFO

Maximální přípustná velikost datové zprávy je 10 MB.

Manipulace s poškozenými a neúplnými zprávami

Elektronická podatelna vždy všechna podání v digitální podobě zkontroluje, zda jsou čitelná, v přípustném datovém formátu a neobsahují chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“). Pokud je podatelně dodán dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, nebo který obsahuje škodlivý kód, a lze-li určit odesílatele, pracovnice podatelny o tomto neprodleně vyrozumí odesílatele a vyzve ho k doručení dokumentu bez zjištěných vad v přiměřené lhůtě. V případě zjištění škodlivého kódu, dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný datový formát nebo který obsahuje věcnou informaci, již lze bezpečně využít ve vztahu k dalšímu zpracování dokumentu, se uloží mimo elektronickou podatelnu do zvláštního úložiště. Ostatní dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají, ale zničí a dokument se považuje za nedoručený.

Dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, úřad nezpracovává.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců MěÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

 • Sériová čísla kvalifikovaných certifikátů:
  12099584
 • Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů:
  Bc. Ilona Vaňousová
 • Platnost:

  od: 07.1.2021 7:29:02 do 27.1.2022 7:29:02

Kvalifikované certifikáty vydala První certifikační autorita a.s.

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv podepsané elektronickým podpisem:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance MěÚ
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

 

Vzor datové zprávy:
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Městského úřadu

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript případně na poštovní adresu MěÚ.

Městský úřad ve Svobodě nad Úpou

náměstí Svornosti 474

542 24 Svoboda nad Úpou

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 
 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno.
 • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

 

Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ