Prodej rozmetadla posypových materiálů Tisk
Čtvrtek, 28 Červenec 2022 00:00

Město Svoboda nad Úpou v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady města Svoboda nad Úpou č. RM/943/71/2022 písm. a) ze dne 25.7.2022 opakovaně zveřejňuje: záměr města disponovat movitým majetkem prodat nevyužívaný movitý majetek města: rozmetadlo posypových materiálů Trejon SP800. Minimální naídková cena musí činit 72.600 Kč včetně DPH.