Úvod Informace k zápisu žáků do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022/2023
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlášení rozhlasu

ČEZ odstávky

www.freiheit.cz

freiheit

Rekonstrukce č.p. 473

DPS Svoboda nad Úpou - pořízení automobilu

Povodňový plán

povodnovy_plan

Pronájem sportovní haly s horolezeckou stěnou

sportovni_hala

Virtuální prohlídka

virtualni_prohlidka_leto

Virtuální prohlídka

virt_prohl

facebook

Svoboda nad Úpou na FB

Svoboda fórum

sf

KRNAP

krnap

SOVK

Svazek obcí Východní Krkonoše usiluje o zlepšení informovanosti obcí, koordinuje jejich společnou činnost a podporuje propagaci této turisticky atraktivní oblasti.

 

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

Informace k zápisu žáků do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022/2023 PDF Tisk Email
Pátek, 11 Březen 2022 11:29

Termín zápisu

On-line přihlašování od 1. 4. 2022

Pro podání žádosti o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky využívejte, prosím, primárně „Online zápis do školy“, který naleznete na našich webových stránkách. Výhodou pro Vás je, že přihlášku sami vytiskneme a kopii požadovaných dokumentů pořídíme následně na místě. Další velkou výhodou je možnost on-line rezervace termínu zápisu s paní učitelkou, který proběhne na osobním setkání 19. 4. a 20. 4. 2022.Zápis za přítomnosti dětí a zákonných zástupců proběhne 19. 4. a 20. 4. 2022. K zápisu je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

 

Postup pro podání žádosti

Na webových stránkách naší školy klikněte na odkaz „Zapsat dítě on-line“.

Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vás včetně Souhlasu se zpracováním těchto údajů.

Potvrďte a přejděte na termín zápisu. Následně dokončete registraci.

Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ve formátu pdf a registrační číslo uchazeče.

Žádost poté doručte do školy, a to některým z následujících způsobů:

 • do datové schránky naší školy ID: mu3mh3h,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!) na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,
 • pokud se zápisu zúčastníte osobně 19. 4. 2022 nebo 20. 4. 2022 a podali jste přihlášku prostřednictvím ,,Online zápisu do školy“, přihlášku Vám vytiskneme a Vy ji při zápisu podepíšete,
 • vytiskněte, podepište a odešlete klasickou poštou na adresu školy – Základní škola a mateřská škola, Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou,
 • vytiskněte, podepište a vhoďte do schránky za 1. dveřmi hlavního vchodu budovy ZŠ.

 

Podklady pro zápis

 1. Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky / Žádost o odklad plnění povinné školní docházky
 2. Rodný list dítěte (kopie) / u cizinců pas dítěte (kopie)
 3. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné dodat vyjádření PPP/SPC + vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
 4. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského roku je nutné dodat kopii Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky

Pozor: Přihlášky doručené před termínem nebo po termínu zápisu jsou neplatné. Neplatné přihlášky jsou také přihlášky poslané běžným e-mailem bez elektronického podpisu.

Žádost zákonných zástupců o přijetí žáka k základnímu vzdělávání naleznete také na webových stránkách www.zssvoboda.eu v sekci Formuláře ke stažení.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, použijte, prosím, příslušný formulář, který také naleznete na našich webových stránkách v sekci Formuláře ke stažení.

Dobrou pomůckou pro budoucí prvňáčky by mělo být Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, které naleznete zde. Prosíme Vás o seznámení se s tímto dokumentem, který uvádí, jaké úrovně by měl každý předškolák dosáhnout v době nástupu do první třídy.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k plnění povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek plnění povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek plnění povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Žádost o odklad plnění povinné školní docházky předají zákonní zástupci vedení školy v den zápisu, nejpozději do 20. 4. 2022.

 

Kritéria pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres Trutnov stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáků k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků pro základní školu:

 1. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou.
 2. Sourozenec již přihlášeného dítěte/přihlášených dětí, které budou i nadále navštěvovat místní mateřskou nebo základní školu.
 3. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou.

 

Úřední hodiny

V případě osobního předání přihlášky využívejte, prosím, výhradně úřední hodiny k tomu určené:

Hospodářka školy: Monika Schleichová

Pondělí   7:00 - 8:15                13:00 – 15:30

Úterý       7:30 – 11:00                               

Středa     7:00 - 8:15                13:00 – 15:30

Čtvrtek    7:30 – 11:00                                                              

Pátek      7:00 - 8:15

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Ing. Michal Krtička - ředitel školy