Nový Územní plán města - zahájení procesu zpracování v roce 2016 Tisk
Středa, 21 Červen 2017 16:43

Město Svoboda nad Úpou se rozhodlo na 11. veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 14.9.2016, že bude pořízen nový Územní plán města Svobody nad Úpou (dále jen "ÚP"), a to usnesením č. ZM/148/11/2016 písm. a).

V dubnu 2017 (63. schůze Rady města dne 5.4.2017) rada schválila výběr zpracovatele nového ÚP, a to společnost SURPMO, a.s., IČ 452 74 886, se sídlem Opletalova 1626/36, Praha 1, PSČ 110 00, projektové středisko Hradec Králové.

Dále byl radou schválen pracovní tým pro průběžnou spolupráci se zpracovatelem nového ÚP a se zastupitelstvem ve složení Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek, Ing. Jaroslav Chmelař, Bc. Martin Vlášek, Ing. Věra Javůrková, Ing. Ivana Balcarová a Bc. Vavřinec Jiránek.

První schůzka pracovního týmu proběhla v pondělí dne 19.6.2017 (zápis z jednání se zpracovává, jakmile bude vyhotoven, bude zde k dispozici). Na této schůzce pracovní tým rozhodl o tom, že podněty či návrhy na změny do nového ÚP budou přijímány do 31.8.2017 a dále stávající žadatelé o změnu ÚP. kteří již mají podanou žádost budou osloveni, zda na své žádosti trvají a budou obesláni informačním dopisem, jehož součástí bude i formulář pro podání žádosti - ten je k dispozici také v příloze)