Úvod Úřední deska VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Rekonstrukce č.p. 473

DPS Svoboda nad Úpou - pořízení automobilu

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích PDF Tisk Email
Pátek, 20 Listopad 2020 10:52

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen “zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), k podnětu evidovanému pod čj. MUTN 94663/2019 ze dne 11.11.2019, podatele, kterým je Správa silnic Královehradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále též „podatel“), oznamuje, že po posouzení podnětu, jeho projednání a písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu čj. KRPH-115702/Čj-2020-051006 ze dne 02.03.2020 v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu. Více informací naleznete v přílohách.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (2019_8989.pdf)2019_8989.pdf[ ]180 Kb20.11.2020 10:57
Stáhnout tento soubor (situace_1.pdf)situace_1.pdf[ ]978 Kb20.11.2020 10:57
Stáhnout tento soubor (situace_2.pdf)situace_2.pdf[ ]665 Kb20.11.2020 10:57