Úvod Úřední deska
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

EU

MMR

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

Úřední deska
Vydaná opatření Správy KRNAP PDF Tisk Email
Čtvrtek, 02 Červenec 2020 13:56

Správa KRNAP oznamuje  vydání:

  • Opatření obecné povahy č. 1/2020, kterým se vyhrazují cyklotrasy na území KRNAP
  • Opatření obecné povahy č. 2/2020 o vyhrazení míst k vjezdu motorových vozidel a obytných přívěsů
  • Opatření obecné povahy č. 3/2020, kterým se vyhrazují lezecké terény na území KRNAP
  • Opatření obecné povahy č. 4/2020, kterým se vyhrazují úseky vodních toků na území KRNAP určené pro splouvání 


V souladu s ust. § 25 a 173 správního řádu je toto oznámení umístěno na úřední desce Správy KRNAP a spolu s úplným zněním návrhů všech opatření je rovněž umístěno na elektronické úřední desce http://www.krnap.cz/uredni-deska/  a také na úředních deskách obcí ležících na území KRNAP. Do listinné podoby návrhů opatření obecné povahy lze nahlédnout v budově Správy KRNAP, Dobrovského 3, odbor státní správy, v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin, a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (05634_oznameni_o_vydani_OOP.pdf)05634_oznameni_o_vydani_OOP.pdf[ ]448 Kb2.7.2020 13:59
Stáhnout tento soubor (05442_Priloha_3_Protokol_o_vyporadani_Pp.pdf)05442_Priloha_3_Protokol_o_vyporadani_Pp.pdf[ ]577 Kb2.7.2020 13:59
Stáhnout tento soubor (05442_OOP_1_2020_cyklotrasy_finalp.pdf)05442_OOP_1_2020_cyklotrasy_finalp.pdf[ ]1033 Kb2.7.2020 13:58
Stáhnout tento soubor (05440_Priloha_3_Protokol_o_vyhodnoceni_N_a_Pp.pdf)05440_Priloha_3_Protokol_o_vyhodnoceni_N_a_Pp.pdf[ ]900 Kb2.7.2020 13:58
Stáhnout tento soubor (05440_OOP_2_2020_vjezdy_finalp.pdf)05440_OOP_2_2020_vjezdy_finalp.pdf[ ]1115 Kb2.7.2020 13:58
Stáhnout tento soubor (05436_OOP_3_horolezeni_finalp.pdf)05436_OOP_3_horolezeni_finalp.pdf[ ]863 Kb2.7.2020 13:58
Stáhnout tento soubor (05435_OOP_4_2020_splouvani_finalp.pdf)05435_OOP_4_2020_splouvani_finalp.pdf[ ]757 Kb2.7.2020 13:57
 
Záměr města č. 11/2020 PDF Tisk Email
Středa, 24 Červen 2020 14:32
V příloze je kdispozici Záměr města č. 11/2020 na pronájem části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.11-2020.pdf)Záměr města č. 11/2020[ ]390 Kb24.6.2020 14:33
 
Opatření obecné povahy dle zákona o lesích PDF Tisk Email
Pondělí, 06 Duben 2020 08:57

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydal podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona  - celé znění opatření včetně přílohy viz příloha.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf)17110_2020_MZE_16212_příloha.pdf[ ]1388 Kb6.4.2020 08:58
Stáhnout tento soubor (17110_2020_MZE_16212.pdf)17110_2020_MZE_16212.pdf[ ]259 Kb6.4.2020 08:58
 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Leden 2020 08:49

V příloze je kdispozici koncepce prevence krimininality na léta 2020-2021

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Koncepce prevence kriminality.pdf)Koncepce prevence kriminality.pdf[ ]734 Kb23.1.2020 08:49
 
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy PDF Tisk Email
Středa, 11 Prosinec 2019 12:11

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství. Více informací v přiloženém dokumentu.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf)OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf[ ]665 Kb11.12.2019 12:14
Stáhnout tento soubor (63920_2019_MZE_16212.pdf)63920_2019_MZE_16212.pdf[ ]208 Kb11.12.2019 12:14
 
Záměr města č. 9/2017 PDF Tisk Email
Pondělí, 22 Květen 2017 11:30
V příloze je Záměr města č. 9/2017 - zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada s tím, že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře cca 600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů. Případný prodej bude podléhat Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených k výstavbě rodinných domů (jsou k dispozici zde). K ceně určené znaleckým posudkem (minimálně však 400,-Kč / 1 m2) bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Záměr města č.09-2017.pdf)Záměr města č. 9/2017[ ]690 Kb22.5.2017 11:42
 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, okres Trutnov PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00

Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032.

 
Rozpočtové dokumenty příspěvkové organizace DPS Svoboda nad Úpou PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2017 00:00
Město Svoboda nad Úpou v příloze zveřejňuje  schválené dokumenty rozpočtového hospodaření v elektronické podobě příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ 49290738.
 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření PDF Tisk Email
Neděle, 18 Prosinec 2016 00:00
Oznámení města o povinně zveřejňovaných dokumentech - dokumenty rozpočtového hospodaření - viz příloha.
Závěrečné účty města a rozpočty města jsou zveřejněny v sekcích Dokumenty a formuláře ke stažení - Závěrečný účet města a Rozpočet Města Svobody nad Úpou.
V sekci Dokumenty - Rozpočet najdete dokument Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 - 2024.
Všechny dokumenty jsou pak k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí u účetní Mětského úřadu.
Informace o rozpočtech obce, úprav rozpočtu a jejich plnění lze nalézt na Monitor Min. financí ČR zde http://monitor.statnipokladna.cz/2019/