Úvod Sociální záležitosti Navýšení rodičovského příspěvku od 1.1.2020
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

EU

MMR

Navýšení rodičovského příspěvku od 1.1.2020

Od 1.1.2020 došlo k navýšení rodičovského příspěvku z 220 000,-Kč na 300 000,-Kč. Změna výše tohoto příspěvku se týká zejména těch rodičů, kteří rodičovský příspěvek pobírali již před rokem 2020 a stále nevyčerpali celou stanovenou částku. (Ti, kterým nárok na rodičovský příspěvek nárok teprve vznikne – tzn. dítě ještě není narozené, nemusí nic měnit. Jejich nárok na vyšší rodičovský příspěvek bude automaticky napočítán při žádosti o výplatu rod. příspěvku). Jednotlivé úřady práce ČR zasílají již od 2.1.2020 informační dopisy o této změně. Nenajdete v nich však žádné žádosti, které byste si mohli doma vyplnit a zaslat zpět na ÚP.

V případě, že patříte mezi ty, kterým vznikl nárok na navýšení rodičovského příspěvku, můžete situaci řešit tímto jednoduchým způsobem. Po obdržení dopisu z Úřadu práce se v co nejbližší době:

  1. Dostavte na Úřad práce v Trutnově. Zde společně se zaměstnanci Úřadu práce můžete provést dopočet finančních prostředků, na které máte nárok po navýšení. (Můžete si jej dopočítat sami doma, dle zaslaného nového vyměřovacího základu, který Vám byl vypočítán ÚP a zaslán k rukám. Ne však všichni budou vědět, jak finance dle vyměřovacího základu dopočítat.) Rychlejší a přesnější variantou zůstává, že se osobně dostavíte na ÚP Trutnov, kde je zřízen funkční vyvolávací systém, na kterém si zvolíte tlačítko: RODIČOVSKÝ PŘISPĚVEK a vyčkáte na výzvu vyvolávacího systému.
  2. Následně s jednotlivou pracovnicí Úřadu práce vypočítáte (dle platného systému) přesnou částku, kterou budete moci ještě čerpat.
  3. Poté si zvolíte způsob čerpání finančních prostředků.

Všechny pracovnice Úřadu práce jsou (dle aktuálních informací) připraveny ochotně pomoci všem žadatelům. U každého žadatele se bude jednat o jinou částku, na kterou vznikne nárok. Musí se zohlednit vyměřovací základ daného žadatele a výše finančních prostředků, které byly do současnosti vyčerpány. Každá žádost se tedy bude posuzovat jednotlivě.

 

Kontakty na ÚP Trutnov:   Rodičovský příspěvek spadá do  oddělení SSP a dávek pěstounské péče:   https://www.uradprace.cz/kontakty-na-zamestnance-106

 

Vysvětlení z tisku:https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/dopis-urad-prace-cerpani-rodicovsky-prispevek-spocitat.A200102_164338_ekonomika_ven

 

Změny od 1.1.2020

Od 1.1.2020 nedochází ke změnám pouze u výše rodičovského příspěvku. Další změny, které nás v tomto roce čekají jsou stručně shrnuty na níže uvedeném odkaze. Pro Vaši informaci přikládám internetový odkaz: https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-a-novinky-roku-2020-v-kostce/

Sociální pracovnice : Iva Jaklová