městská knihovna
Svoboda a okolí ve fotografiích


        Ze 3. na 4. dubna 2009 proběhla již 5. Noc s Andersenem. V knihovně nocovalo 15 dětí. Jako každý rok jsme soutěžili, zpívali a četli. Dík patří Mgr. Zině Rutarové, která si vždy našla čas a absolvovala s námi všechny ročníky. Letos chci také poděkovat p.uč. Lucii Ševčíkové, která přišla zahrát na kytaru. Pohádkové písničky se všem moc líbily. Společně jsme také ozdobili náš strom Pohádkovník, který byl zasazen v roce 2007.
Noc s Andersenem Noc s Andersenem

Knihovnice Pavla Tůmová


Kontakt:

Městská knihovna ve Svobodě
náměstí Svornosti 474
542 24   Svoboda nad Úpou

telefon: 499 871 268
email: knihovna@musvoboda.cz


Půjčovní doba:

Pondělí 13:00  - 16:30
Úterý zavřeno
Středa 13:00  - 16:30
Čtvrtek 13:00  - 16:30
Pátek 9:00  - 12:00


Ceník placených služeb:

Registrační poplatek při vystavení nebo obnovení platnosti čtenářského průkazu
důchodci nad 70 let zdarma
dospělí čtenáři 80,- Kč
děti a studenti do 16 let 40,- Kč

Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu
1. upomínka 10,- Kč
2. upomínka 30,- Kč
doporučený dopis 50,- Kč

Poplatek za oznámení o rezervaci knihy z MVS Kč 5,-

Poplatek za vymáhání soudní cestou 50,- Kč

Manipulační poplatek při vystavení duplikátu čtenářského průkazu 10,- Kč

Manipulační poplatek za zjišťování neohlášených změn v osobních údajích Kč 20,-

Manipulační poplatek za znehodnocení čárového kódu Kč 10,-

Kauce a poplatky za půjčování
- jednorázové výpůjčky se uskutečňují na základě kauce za dokument dle pořizovací ceny + nevratný poplatek Kč 10,- za 1 svazek
- vratná kauce se také stanovuje jako záruka vrácení drahého dokumentu (stanovuje se individuálně) - minimálně Kč 500,-

Kopírovací služby zdarma (pouze z knihovního fondu)

Meziknihovní služby
- v ČR zdarma (pouze v případě, že půjčující knihovna nežádá poplatek)
- v Evropě (kromě Velké Británie) 200,- Kč
- Velká Británie a mimo Evropu 400,- Kč

Internet (vzhledem k velkému zájmu mezi čtenáři i ostatními návštěvníky je lépe si PC rezervovat na tel. č. 499 871 268)
zdarma
tištěný výstup(A4) 2,- Kč
psaní v textovém editoru 20,-Kč/hod. (účtuje se minimálně 15 min., tzn. 5,- Kč)


Poslání a činnost knihovny:

Městská knihovna ve Svobodě         Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 12 KZ. Knihovna slouží kulturním, informačním a vzdělávacím potřebám, a to především občanům a institucím města Svobody nad Úpou. Je veřejnou univerzální knihovnou, která shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy a další prameny. Zpracovává a poskytuje informace dle svých možností a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.Důležité informace z knihovního řádu:

  • Je povinností čtenáře i dočasného uživatele seznámit se s úplným textem knihovního řádu.

  • Občan potřebuje ke své registraci platný občanský průkaz. Děti do 15 let se musí přihlašovat v doprovodu rodiče, který si přinese OP.

  • Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O způsobu půjčení dokumentu rozhoduje knihovna v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

  • Výpůjčka se může uskutečnit prezenčně (pouze v prostoru knihovny) nebo absenčně.

  • Výpůjční lhůta je při výpůjčce mimo budovu 1 měsíc.Lhůta může být prodloužena, pokud není dokument zamluven dalším čtenářem.Svoboda nad Úpou a okolí ve fotografiích

        V březnu roku 2003 začal pan Stanislav Ondráček vytvářet databázi fotografií, které se týkají života Svobody a jejího okolí. Kdokoliv může zdarma přinést digitální fotografie z dění ve Svobodě a naopak si odnést fotografie nafocené jiným fotografem.

        V knihovně je možno shlédnout i historické fotografie a pohlednice Svobody. Velký dík patří sběratelům, kteří byli ochotni nechat svoje sbírky ofotografovat. Materiály dodali především pánové O. Krám, A. Tichý, J. Bělík, A. Miláček, S. Hofman. Tyto materiály nelze kopírovat a odnášet mimo knihovnu.