Úvod Informace o přidělování bytů v DPS
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Pronájem sportovní haly s horolezeckou stěnou

sportovni_hala

facebook

Svoboda nad Úpou na FB

Virtuální prohlídka

virt_prohl

Svoboda fórum

sf

KRNAP

krnap

SOVK

Svazek obcí Východní Krkonoše usiluje o zlepšení informovanosti obcí, koordinuje jejich společnou činnost a podporuje propagaci této turisticky atraktivní oblasti.

 

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

Informace o přidělování bytů v DPS PDF Tisk Email
Čtvrtek, 22 Únor 2018 00:00
Aktuální Pravidla pro přidělování bytů v DPS v úplném znění, aktuální Pořadník žadatelů a Žádost o přidělení bytu najdete v sekci Příspěvkové organizace - Dům s pečovatelskou službou.
Přijaté usnesení na 81. schůzi Rady města dne 19.2.2018:

USNESENÍ č. RM/1003/81/2018

Rada města Svobody nad Úpou

bere na vědomí

informace ze schůzky starostů ohledně zapojení okolních obcí do financování nájemního bydlení v Domě s pečovatelskou službou, kdy starostové změnu financování odmítli s tím, že berou na vědomí a doporučují, aby naše město přednostně přidělovalo byty v DPS svobodským občanům bez ohledu na počet získaných bodů. Teprve, pokud se „vyčerpají“ žadatelé ze Svobody nebo žadatelé s trvalým pobytem někde jinde, ale s rodinnou vazbou ve Svobodě dle Pravidel pro přidělování bytů, tak nabídnout byt žadateli ze zúčastněných obcí, případně i žadateli z obcí, které nejsou zapojeny do společného projektu, a to jen pro případ, aby nebyl v DPS prázdný byt. Rada vzala informaci na vědomí s tím, že v rámci dalšího přidělování bytů bude takto postupovat a bude ještě do příští rady prověřeno, zda je v této souvislosti nutná nějaká úprava dokumentu - Pravidel pro přidělování bytů.