Úvod
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Povodňový plán

povodnovy_plan

Pronájem sportovní haly s horolezeckou stěnou

sportovni_hala

Virtuální prohlídka

virtualni_prohlidka_leto

Virtuální prohlídka

virt_prohl

facebook

Svoboda nad Úpou na FB

Svoboda fórum

sf

KRNAP

krnap

SOVK

Svazek obcí Východní Krkonoše usiluje o zlepšení informovanosti obcí, koordinuje jejich společnou činnost a podporuje propagaci této turisticky atraktivní oblasti.

 

www.krkonose.eu

krkonose

Web PK

pkweb

www.freiheit.cz

freiheit

Aktuality
Přerušení dodávky pitné vody PDF Tisk Email
Úterý, 13 Listopad 2018 15:16

Ve středu 14. listopadu 2018 bude od 9:00 do 14:00 hod. přerušena dodávka pitné vody u objektu č.p. 178 v ulici Stará Alej, důvodem je oprava poruchy na vodovodním řadu PE 50 u č.p. 554. Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 bude od 8:00 do 14:00 hod. přerušena dodávka pitné vody pro objekty č.p. 32, 81, 82 a 87 na Pietteho náměstí, důvodem je oprava poruchy na vodovodním řadu PE 90 u č.p. 32. Objekty dotčené odstávkou jsou v mapě vyznačeny zelenou barvou.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (voda_Pietteho_nam.pdf)Pietteho náměstí[ ]64 Kb13.11.2018 15:18
Stáhnout tento soubor (voda_StaraAlej.pdf)Stará alej[ ]95 Kb13.11.2018 15:18
 
Důležité upozornění PDF Tisk Email
Středa, 07 Listopad 2018 15:24
Umísťování reklam na sloupy veřejného osvětlení je zakázáno bez předchozího projednání s městem Svoboda nad Úpou.
 
Zápis ze 1. schůze RM dne 5.11.2018 PDF Tisk Email
Středa, 07 Listopad 2018 00:00
Zápis z 1. schůze Rady města Svobody nad Úpou, která se konala dne 5.11.2018, najdete v sekci Dokumenty ke stažení - Zápisy z jednání Rady města. Další pravidelná schůze rady se bude konat v pondělí 26.11.2018 od 16,00 hodin.
 
Rozpočtové opatření č. 7/2018 PDF Tisk Email
Úterý, 06 Listopad 2018 00:00
V sekci Dokumenty ke stažení - Rozpočet 2018 je k dispozici schválené rozpočtové opatření č. 7/2018.
 
Zápis z 1. ustavujícího veřejného zasedání ZM dne 31.10.2018 PDF Tisk Email
Úterý, 06 Listopad 2018 00:00

V sekci Dokumenty ke stažení - Zápisy zastupitelstva je k dispozici zápis z 1. ustavujícho veřejného zasedání Zastupitelstva města ze dne 31.10.2018. Další veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat 12.12.2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve druhém patře.

 
Veřejná sbírka na knihu o historii Svobody PDF Tisk Email
Pondělí, 05 Listopad 2018 00:00

Město Svoboda nad Úpou založilo veřejnou sbírku za účelem shromažďování finančních prostředků na vydání knihy o historii Svobody nad Úpou. Veřejná sbírka byla zahájena 1.1.2016 a byla ukončena k 30.9.2018.

Konečný stav stav veřejné sbírky k 30.9.2018 činí 142 604,44 Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří se do sbírky zapojili.

Podle nejnovějších informací se kniha s názvem Svoboda nad Úpou nahlédnutí do historie města pod zlatými Rýchorami, ISBN 978-80-270-4424-5 právě v těchto dnech tiskne a začátkem prosince 2018 by kniha měla být odprezentována. Kniha bude stát 490,-Kč a bude vydána v nákladu 1.500 ks. V příloze najdete závěrečné vyučtování veřejné sbírky a vrchní obálku knihy.

 
Návrhy na změnu ÚP do 30.11.2018 PDF Tisk Email
Pátek, 02 Listopad 2018 09:02
Oznamujeme tímto, že návrhy na změny územního plánu, které budou zapracovány do návrhu nového územního plánu našeho města bude radnice přijímat ještě do 30.11.2018 !!!! Zde najdete i tiskopis pro podání případné změny.
 
Svoz bioodpadu ještě nekončí PDF Tisk Email
Čtvrtek, 01 Listopad 2018 11:46
Upozorňujeme občany, že svoz bioodpadu bude pokračovat i v listopadu, takže pojedeme za týden v pátek 9.11.2018 a pak ještě jednou za 14 dnů, tedy v pátek 23.11.2018.
 
Svoboda forum 823 - listopad 2018 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 01 Listopad 2018 00:00

Listopadové vydání městských novin Svoboda forum je na pultech těchto prodejních míst - prodejna ovoce a zeleniny u paní Šubrové, na Rýchorském sídlišti v prodejně  potravin JIP a v městské knihovně. Na webu města je k dispozici zde .

 
Revize Katastru nemovitostí - důležité !!! PDF Tisk Email
Středa, 19 Září 2018 00:00

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov bude provádět od 18.11.2018 a v roce 2019 revizi katastrálního operátu, a to na území našeho města - konkrétně v katastrálním území Svoboda nad Úpou a Maršov I ( katastrální území Maršov II zatím ne, bude zahrnut až do další etapy ).

Oznámení o zahájení revize dne 18.11.2018, resp. 19.11.2018 najdete na úřední desce zde.

Katastrální úřad zahájil v roce 2017 na pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního tzv. úplné revize katastru, a to z důvodu neaktuálního obsahu katastrálních map a popisných údajů. Katastrální pracoviště Trutnov má ve své působnosti 177 katastrálních území, ve kterých má být provedena aktualizace údajů formou nového mapování nebo revize údajů do roku 2030. V této souvislosti požádal Katastrální úřad v Trutnově o spolupráci náš Městský úřad ve Svobodě nad Úpou o spolupráci. Pro představu, co znamená revize údajů lze uvést několik zásadních případů. Bude řešeno možné slučování pozemků v rámci vlastnictví, budou řešeny změny druhu pozemků dle aktuálního stavu, bude kontrolován stav zobrazení dosavadních a nových budov. Pokud bude zjištěn u budov nesoulad obvodu se stavem v katastru, budou vlastníci vyzváni k doložení změny geometrickým plánem a patřičnou listinou od stavebního úřadu. Vlastníci budou k jednání zváni osobně nebo budou o změnách informováni písemně. Katastrální pracoviště bude zajišťovat spolupráci s odborem ochrany zemědělského a půdního fondu při změnách druhu pozemku a s orgánem státní správy lesů.

Leták s podrobnějšími informacemi najdete v příloze a samozřejmě budeme aktuálně občany informovat prostřednictvím novin, webových stránek či úřední desek ve Svobodě nad Úpou.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Leták k revizi KN.pdf)Informační leták k revizi KN[ ]2835 Kb9.8.2018 07:34
 
Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem PDF Tisk Email
Pondělí, 27 Srpen 2018 08:03

V rámci projektu "Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem" obdrželo naše město rozhodnutí na přidělení dotace na konání Rudolfových slavností a lyžařských závodů na Duncanu, a to po dobu dvou let. Celková finanční podpora činí 50.000 EUR.

 
Zkvalitnění sběru bioodpadu ve Svobodě PDF Tisk Email
Neděle, 01 Říjen 2017 00:00
V příloze najdete informace o projektu na zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě nad Úpou.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (BRKO_Svoboda_web.pdf)Zkvalitnění sběru bioodpadu ve Svobodě[ ]391 Kb11.4.2018 15:21
 
Komunikujte s obcí moderně! PDF Tisk Email
Úterý, 06 Září 2016 13:56
Naše obec udělala další krok ke zlepšení komunikace mezi radnicí a občany zavedením nového informačního systému MOBISYS. Služba je pro občany zcela zdarma!
Platforma MOBISYS byla speciálně vyvinuta pro obce s cílem umožnit jim provozovat obecní informační servis, který bude doručován formou zpráv na mobilní telefony občanů obce. Modernost této služby spočívá především v mobilní aplikaci MojeObec, která je občanům k dispozici zcela zdarma v obchodu Google Play a App Store. Skrze tuto aplikaci mají občané možnost přijímat informační servis nejen ze své vlastní obce, ale případně také z dalších obcí dle zájmu. Aplikace umožňuje oboustrannou komunikaci a občané tak nově získávají možnost se zapojit do dění své obce pomocí tzv. hlášení, skrze které mohou radnici informovat o obecních problémech. Balíček služeb aplikace doplňuje přehled nejdůležitějších kontaktů spojených s obcí, např. kontakty na obecní a stavební úřad, popř. tísňové a poruchové linky. Aplikace MojeObec je v současnosti k dispozici pro všechny chytré mobilní telefony, tzv. smartphones, s operačním systémem Android a iOS (iPhone).
Pro občany, kteří stále používají klasické mobilní telefony, má služba k dispozici řešení ve formě zasílání informačního servisu obce pomocí klasických SMS zpráv. Občané tak nepřijdou o informační servis, ale vzhledem k omezeným možnostem těchto telefonů nebudou moci využívat dalších služeb (hlášení, obrázky ve zprávách a omezení počtu znaků zpráv.
Více informací o této službě nejdete v přílohách.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Mobisys - způsoby registrace.doc)Způsoby registrace[ ]41 Kb6.9.2016 14:04
Stáhnout tento soubor (Mobysis - informace o službě.doc)Informace o službě[ ]28 Kb6.9.2016 14:04
 
Strategický rozvojový dokument města na roky 2016 - 2020 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 07 Leden 2016 00:00

Zastupitelstvo města schválilo na 8. veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 16.12.2015 oficiální rozvojový dokument města Strategický rozvojový dokument města Svoboda nad Úpou na roky 2016 - 2020. Tento dokument je k dispozici v sekci Dokumenty - Ostatní dokumenty.

 
Aktuální úplné znění Pravidel pro přidělování bytů v DPS PDF Tisk Email
Úterý, 11 Září 2012 10:43

V sekci Příspěvkové organizace - Dům s pečovatelskou službou najdete aktuálně platné úplné znění Pravidel pro přidělování bytů v DPS s platností od 19.10.2017, Dodatek č. 1 ze dne 9.3.2018 k Pravidlům o přednostním přidělování bytů občanům s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou, formulář žádosti o přidělení bytu a aktuální pořadník žadatelů.

 
Účast zastupitelů na jednáních PDF Tisk Email
Pátek, 22 Červenec 2011 08:28

Zajímá vás účast zastupitelů Města Svobody nad Úpou na jednáních orgánů města?

Účast členů Rady města Svobody nad Úpou můžete najít zde (v příloze článku aktuální soubor Evidence docházky na schůze RM).

Účast členů Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou můžete najít zde (v příloze článku aktuální soubor Evidence docházky na jednání).